اطلاعات تماس

آدرس: مشهد، بزرگراه آسیایی، نبش بزرگراه میثاق،ساختمان بنیان بتن،طبقه اول، شرکت پایا بن شرق

شماره تماس: 05136223000

info@payabonco.com

معرفی مدیران

 • مهندس علیرضا ستاره
  • مهندس علیرضا ستاره
  • سمت: مدیرعامل
  • مدرک تحصیلی: کارشناس عمران
  • پست الکترونیک: setareh@payabonco.com
  • شماره تماس: 09155150602
 • مهندس ابراهیم اکرمی
  • مهندس ابراهیم اکرمی
  • سمت: رئیس هیئت مدیره
  • مدرک تحصیلی: کارشناس عمران
  • پست الکترونیک: ...
  • شماره تماس: ...
 • مهندس علیرضا اکرمی
  • مهندس علیرضا اکرمی
  • سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
  • مدرک تحصیلی: کارشناس عمران
  • پست الکترونیک: ...
  • شماره تماس: ...
 • علیرضا مطیع فر
  • علیرضا مطیع فر
  • سمت: مدیر بازاریابی و فروش
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مارکتینگ
  • پست الکترونیک: motifar@payabonco.com
  • شماره تماس: 09153044208
 • مهندس مصطفی رستمی
  • مهندس مصطفی رستمی
  • سمت: مشاور امور کیفی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران-سازه
  • پست الکترونیک: m_rostami_engi@yahoo.com
  • شماره تماس: 09153257559