اطلاعات تماس

آدرس: مشهد، بزرگراه آسیایی، نبش بزرگراه میثاق،ساختمان بنیان بتن،طبقه اول، شرکت پایا بن شرق

شماره تماس: 05136223000

info@payabonco.com

آزمایشگاه و تجهیزات کنترل کیفی

واحد کنترل کیفیت
استقرار سیستم مدون کنترل کیفیت
آزمایشگاه تخصصی بتن و مصالح سنگی
آزمایشگاه فوق تخصصی بتن خودتراکم
استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO17025 در آزمایشگاه