اطلاعات تماس

آدرس: مشهد، بزرگراه آسیایی، نبش بزرگراه میثاق،ساختمان بنیان بتن،طبقه اول، شرکت پایا بن شرق

شماره تماس: 05136223000

info@payabonco.com

قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت پایا بن شرق می‌باشد.

 1- مالکیت معنوی
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت  شرکت پایا بن شرق می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور ( شرکت پایا بن شرق ( اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

 2- شرایط استفاده از خدمات سایت
 به محض پذیرش عضویت شما در سایت  شرکت پایا بن شرق عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.